Начало > Знания > Съдържание
Употреба на торби за компресиране чрез вакуум
- Apr 13, 2018 -


(1) Преди да поставите чантата за дрехи в торбичката за компресиране, изсушете я и я сгънете в удобна за съхранение форма. Поставете я в чантата възможно най-много, поне на няколко сантиметра от уплътнителния цип.


(2) Поставете плъзгача и плъзнете ципа на плъзгача ръчно и бавно и леко го издърпайте към другия край на ципа.


(3) С ръчна въздушна помпа отворете капака на дюзата за въздух, подравнете въздушната помпа с въздушната дюза и издърпайте буталото, за да изпомпате въздух.


(4) Използвайте прахосмукачка за изсмукване на въздух, отваряне на капака на дюзата за въздух, подравняване на смукателната тръба на прахосмукачката с отвора на въздушната дюза и отваряне на прахосмукачката за бързо извличане и компресиране на въздуха.


(5) Отворете затворения цип, за да свалите юргана за дрехи и изсушете, след което можете да възстановите оригиналното състояние.